อย. ร่วมกับ สสจ.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังผลิตภัณฑ์ Quick Win 101