สสจ.ร้อยเอ็ด Kick off ศูนย์ คบส.อำเภอ

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 สสจ.ร้อยเอ็ด Kick off ศูนย์ คบส.อำเภอ   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฮี