สสจ.ร้อยเอ็ด Kick off ศูนย์ คบส.อำเภอ

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 สสจ.ร้อยเอ็ด Kick off ศูนย์ คบส.อำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมไพร