สสจ.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพสินค้าอาหารและของฝาก ณ หอโหวด 101 Roi Et Tower

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 สสจ.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพสินค้าอาหารและของฝาก ณ หอโหวด 101 Roi Et  Tower