สสจ.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานของคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด