สสจ.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจเข้ม ยาจุดกันยุงจีนไร้อย. ที่อาจปนเปื้อนสารอันตราย!