สสจ.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล “บัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกที่”