สสจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 ตรวจเยี่ยมเสริมพลังสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพที่จะเข้ารับการคัดเลือกประเมินคุณภาพนวดไทยพรีเมี่ยม