สสจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมต จัดอบรมโครงการ “อสม. ใส่ใจ ดูแลผู้สูงวัยใกล้บ้าน”