สสจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับหน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ด สภาองค์กรของผู้บริโภค จัดอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียน