สสจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ สร้างความมั่นใจผู้บริโภค