สสจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เยี่ยมชมและรับฟังการนำเสนอ ศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด