สสจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เยี่ยมชมและรับฟังการนำเสนอ ผลการดำเนินงานโรงเรียน อย.น้อย พลัส ณ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร