สสจ.ร้อยเอ็ด ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สสจ.หนองบัวลำภู การพัฒนาระบบเภสัชกรรมทางไกล telepharmacy ภายใต้นโยบาย 30 บาท รักษาได้ทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว