สสจ.ร้อยเอ็ด ตรวจสถานที่ผลิตและจำหน่วยขนมจีนในอำเภอทุ่งเขาหลวง

วันที่ 12 มีนาคม 2567 สสจ.ร้อยเอ็ด ตรวจสถานที่ผลิตและจำหน่วยขนมจีนในอำเภอทุ่งเขาหลวง