สสจ.ร้อยเอ็ด ตรวจสถานที่ผลิตขนมจีนในอำเภอเลสภูมิ

วันที่ 11 มีนาคม 2567 สสจ.ร้อยเอ็ด ตรวจสถานที่ผลิตขนมจีนในอำเภอเลสภูมิ