สสจ.ร้อยเอ็ด จัดประชุมชี้แจงนโยบายและติดตามความก้าวหน้า โครงการ “30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว”