สสจ.ร้อยเอ็ด จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการเภสัชกรรม (พบส.เภสัชกรรม) ครั้ง 4 /2567