ประชุมกำกับติดตามระบบทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโรงพยาบาลเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด