จัดนิทรรศการในโครงการพาหมอไปหาประชาชน โรงพยาบาลเกษตรวิสัย